Allianssi Vantaa
Allianssi Vantaa T98 teksti kuvana.
Suomeksi. På Svenska In English

Tervetuloa sivuillemme!

Päivitys joukkueen tietoihin 31.10.2014:

Yhteisjoukkueemme ei ole enää aktiivinen.

Valitettavasti joukkueemme viimeinen peli pelattiin 27.9.2014. Joukkueesta lähti kesällä 2014 monta pelaajaa ja lisää vielä syksyllä piiri­sarjan jälkeen. Joukkueeseen jäi niin vähän pelaajia, että sillä ei ollut enää mahdollisuuksia pelata sarjoissa.

Allianssi Vantaa T98 on vantaa­lainen jalka­pallo­joukkue, jossa pelaa kahden seuran, Korson Pallo­seuran (KoPSe) sekä Koivu­kylän Pallo­seuran (KoiPS) tyttöjä.

Olemme harjoi­telleet ja pelan­neet jalka­palloa yhdessä vuoden 2011 loka­kuusta lähtien. Koti­paik­kamme on Korso-Koivu­kylän alue Vantaalla.

Pelaamme ikä­luokassa TB98 vaikka osa pelaa­jista on vuonna 1999 synty­neitä. Onpa joukos­samme myös yksi vuonna 2000 syn­tynyt pelaaja.

Värimme ovat oranssi pelipaita ja sukat sekä tumman siniset, vio­lettiin vivah­tavat housut. Nämä värit tois­tuvat myös näillä sivuilla.

På Svenska Hemsidan på svenska.
In English Home page in English.
Joukkueen facebook-sivut. Joukkueen tapah­tumat ja uutiset joukkueen face­book-sivuilla.

Tavoitteemme

Haluamme oppia jalka­pallon hienouksia ja kehit­tää taito­jamme sekä joukku­eena että yksi­löinä samalla lailla ajatte­levien kave­reiden kanssa.

Harjoi­tukset voivat toisinaan olla raskaita, sääkin saattaa vaih­della kesäi­sen helteen, syksyi­sen kaato­sateen ja talvi­sen pakka­sen välillä. Se ei kuiten­kaan tarkoita ettei­vätkö harjoitukset voisi samalla olla myös hauskoja!

Meidän mielestä jokaisella pelaa­jalla on oikeus onnistu­misiin ja kai­killa pelaa­jilla on lupa myös epäonnistua.

Haluatko mukaan?

Jos olet syntynyt vuosina 1998 – 2000 ja kiinnos­tunut oppimaan peri­aatteiltaan yksin­kertaista ja silti teknii­kaltaan haas­tavaa peliä, olet terve­tullut joukkoomme kokei­lemaan tyttö­futista mukavassa seurassa ja hyvillä harjoitus­kentillä. Lisä­tietoa niin uudelle kuin myös kokeneem­mallekin pelaa­jalle löydät Uusi pelaaja sivulta.

Tulevat harjoitukset ja ottelut merkit­semme Nimen­huutoon.

Jos kiinnostuit tai sinulla heräsi kysymyksiä osallistu­misesta niin ota rohkeasti yhteyttä joukkueen­johtajiin, joiden yhteys­tiedot löytyvät Yhteys­tiedot sivulta.

Valmentajan nurkka Valmentajan palsta

Valmentaja kirjoittaa lyhyesti tähän pals­taan kunkin harjoitus­kauden tavoit­teista, koti­tehtävistä sekä muista ajan­kohtaisista aiheista.

Päivitämme sivun kunhan uusi valmenta­jamme Sari on päässyt sinuiksi joukkueen kanssa. Alla olevat tavoit­teet ovat aikai­semman valmentajan suunnit­telemia.

Kauden tavoitteet

Kuluvan kauden tavoitteet ovat:

  1. Joukkuepuolustamisen kehittäminen ja riiston jälkeisen tilanteen ratkaiseminen.
  2. Pelinavaaminen.
  3. Yleiskunnon parantaminen.

Lähiajan tavoitteet

Lähiajan tavoitteita ovat muunmuassa:

  1. 1v1-puolustaminen, 1v2-puolustaminen
  2. Puolustuslinjan toiminta
  3. Maalivahdin avaus + pelinavaaminen

Valmentajan tarkemmat mietteet löytyvät Valmennus sivulta.


Sivuston ylläpitäjän nurkka Sivuston ylläpitäjän nurkka

Sivuston ylläpitäjä kirjoittaa joko tähän tai Sivusto sivulle tietoja päivityksistä nettisivuilla.

Päivityksiä

Uutinen 20.7.2014: Lisätty Masto Cup 2014 muistio Dokumentit sivulle.

Seura

Etsitkö Allianssi Vantaan (seuran) ylläpitämiä sivuja? Ne löytyvät täältä: www.allianssivantaa.com.

Palautetta mielessä?

Palaute sivulla on yhteystiedot palautteen lähettämistä varten.

© 2014 Allianssi Vantaa T98 — 31.10.2014 16:25 (fi)