Allianssi Vantaa
Allianssi Vantaa T98 teksti kuvana.

Sivusto

Sivustoa yllä­pitää Kari Jurva joukkueen­johtajan tehtävien lomassa. Tavoitteena on joukkueen perus­tietojen esittely ja tunnetuksi tekeminen, ilman sen suurempaa mainos­tamista. Toki olemme iloisia siitä, että sivujen ansioista muutama uusi pelaaja on löytänyt joukkueemme.

Intranet ja blogit

Intranet-sivuille laitamme tietoa, jonka ei ole tarkoitus olla julkista. Sieltä löytyy esimerkiksi joukkueen blogit.

Intranet-sivujen käyttöön ja blogien lukemiseen ja kirjoittamiseen tarvitset käyttäjä­tunnuksen ja sala­sanan. Ne saat seuraavasti:

  1. Mene Kopsen nettivuston Salasana sivulle. Sivulla on neljä syöttö­kenttää. Voit sivuuttaa sivulla olevat ohjeet.
  2. Kirjoita "Allianssi T98" ensimmäiseen kenttään.
  3. Kirjoita Nimen­huudossa näkyvä nimesi (esim. "kari") toiseen kenttään.
  4. Kirjoita haluamasi sala­sana kahteen kenttään ja paina Kryptaa nappia.
  5. Saat vastauksena sivun, jossa lukee joukkueen tunnus, kirjoitta­masi käyttäjä­tunnus, kaksois­piste sekä epä­määräisen näköinen merkki­jono. Kyseinen merkki­jono on yhteen suuntaan tehty salaus antamiesi käyttäjä­tunnuksen ja salasanan yhdistelmästä. Siitä ei pysty päätte­lemään sala­sanaasi (ainakaan helposti).
  6. Kopioi koko edellisessä kohdassa luomasi rivi ja lähetä se minulle.
  7. Kun olen varmis­tunut henkilölli­syydestäsi, lisään tunnuksesi käyttäjä­listaan ja pääset lukemaan sivustomme intra­net-sivuja.

Edellä olevia askeleita voit käyttää myös, jos olet unohtanut sala­sanasi. Jos olet unohtanut myös tunnuksesi tai nimesi niin voimme yhdessä arvailla mikä se on...

Sivuston tekniikasta

Allianssi Vantaan uusitut sivut käyttävät Responsive Web Design (RWD) tekniikkaa – tai oikeastaan peri­aatetta. Sen tarkoi­tuksena on saada sivut näyttä­mään hyviltä, tai ainakin luetta­vilta, millä laitteella hyvänsä. Sen sijaan sivujen näkymistä identtisinä eri selaimilla tai laitteilla ei yritetä tavoitella.

Aikaisemmin sivustot usein suunni­teltiin toimi­maan hyvin esi­merkiksi noin 1000 pikselin levyisinä, joka on nykyisillä tieto­koneen monito­reilla helposti luetta­vissa. Tällaisen sivuston lukeminen tabletti­tietokoneilla (tableteilla) ja etenkin aly­puhelimilla vaatii kuitenkin jatkuvaa suurentamista ja vierittämistä.

Jotta vältyttäisiin samojen sivujen uudelleen­kirjoitukselta ja yllä­pidolta, RWD:n mukaisesti sivujen ulkoasu pyritään toteuttamaan tyyli­sivujen avulla siten, että katselu­laitteen ollessa kapea, moni­palstainen sivu muuttuu itsestään yksi­palstaiseksi. Tällöin myös äly­puhelimien käyttäjät voivat lukea sivustoa ilman kuvan suurentamista.

Käännökset

Sivujemme käännökset ovat tehneet Emma Termonen (ruotsi) ja Kari Jurva (englanti). Englanninkielisen version on tarkistanut Matthew Smith.

Sivuston väriavaruudesta

Sivuston värit on valittu Allianssi Vantaan peli­asujen väreistä, joita ovat oranssi ja violetin sininen. Oranssin melkoisen räikeyden vuoksi sen käytön on oltava hillittyä.

Maali!

Typografiasta

Peruskirjasin sivustolla on Calibri, jonka on Microsoftin TrueType kirjasin­tekniikalle suunnitellut Lucas de Groot. Arial, Verdana, Helvetica sekä yleinen sans-serif ovat siltä varalta, että selain ei löydä Calibria (esim. Applen iOS). Muiden kuin valikon alla olevan pää­otsikon kirjasin on Century Gothic.

Allianssi Vantaa T98 pää­otsikko jokaisen sivun valikon alla käyttää ITC Avant Garde Gothic kirjasinta, joka perustuu Herb Lubalin suunnitte­lemaan logoon aika­kausi­lehdessä Avant Garde.

Ja miksi sillä pitäisi sitten olla jotain merkitystä? Hyvä typografia on kuin hyvin tehty meikki. Sitä ei huomaa kun se on kohdallaan, mutta se pistää silmään, jos se on tehty väärin.

Onnistunut kirjasimien valinta on aina esteet­tinen kysymys. Se on kuin tuore leipä, asiansa napakasti ilmaiseva pila­piirros tai yksin­kertainen, mutta toimiva kone. Siitä ei puutu mitään eikä siihen voi lisätä mitään rikkomatta koko­naisuuden kauneutta.

Videot

Videot ovat tarjolla HTML5- ja WMP-sopivissa muodoissa. Videot näkyvät vain intra­netissa. Ohjeet intra­netiin pääsemi­seksi ovat tämän sivun vasemmassa reunassa.

Palautetta sivuista?

Kommentteja sivustosta ja sen sisällöstä voi lähettää Karille. Karin sähkö­posti­osoite ja puhelin­numero löytyvät Yhteystiedot sivulta.

© 2014 Allianssi Vantaa T98 — 15.07.2014 14:13 (fi)